Dynamická typologie Enneagram I. - Základy

ENNEAGRAM22 Enneagram je nástroj emoční inteligence, který nabízí široké využití v pracovním i v osobním životě jednotlivce. Vysvětluje a popisuje strukturu osobnosti a návyky, které si vytváříme v dětství a často je používáme velmi nevědomím a neřízeným způsobem.
Trénink je určen pro širokou cílovou skupinu, pro kohokoli, kdo chce pracovat na svém seberozvoji a činnit v životě vědomá rozhodnutí.  
Pomáhá navýšit sebeuvědomění a nastavuje laskavou formou zrcadlo našim možnostem rozvoje. Zároveň nás vede k možnostem využití potenciálu jednotlivce i skupin. A to vše s velkým respektem na jedinečnost každého z nás. Vede účastníky k pochopení motivů jiných lidí a tím k navýšení schopnosti vytvářet zdravé a vyrovnané vztahy. Účastníci dokáží rychleji pracovat na zdokonalení svých komunikačních dovedností, schopností řešit konflikty a vyjednávat win-win.    
Detail kurzu
Jak může být trénink připraven
Obsah tréninku
Základní popis struktury osobnosti Historie a současnost Enneagramu Enneagram jako systém, principy a zákonitosti Typ, podtyp, bod stresu a rozvoje, křídlo, centrum Jednotlivé základní strategie - Typy 1-9 Doporučení jak postupovat v seberozvoji
Metodika
Výklad teorie prezentační formou Storytelling - vysvětlení teorie na příkladech ze života Skupinové sdílení Řízená diskuse Výstupy v tištěné formě
Cíle tréninku
Každý si odnese jen to, co si chce odnést. Po absolvování tohoto základního semináře účastník:
Chápe základní principy struktury osobnosti
Zná základní charakteristiku devíti strategií
Je schopen identifikovat některé osoby s typem
Rámcově identifikuje svůj typ - osobní strategii
Má nástroje pro sebepozorování a upřesňování svého typu
Zná historii, vývoj a současné směry enneagramu
Orientuje se v používání enneagramu jako nástroje seberozvoje
Je připraven nastartovat svůj seberozvoj
Co je důležité
Správné určení svého typu - používané strategie - je nezbytné pro nasměrování na správnou cestu seberozvoje. Nespěchejte s určením vlastního typu, dejte si čas na pozorování. Ptejte se ostatních lidí kolem sebe, jak Vás vidí. Ptejte se sami sebe, co Vás konkrétně motivuje k jednotlivým činům či rozhodnutím. Enneagram je jako mapa. Pakliže jste v Holní Lhotě, nutně potřebujete mít správnou mapu Horní Lhoty. Mapa Dolní Lhoty má možná také ulici s názvem Nová, ale k cíli Vás nedovede...
Lektorské obsazení
Monika Just
Karel Štrouf
Marcela Molcarová
Luděk Šantora
Hana Havlová
Pavel Šlechta
Andrea Krchová
Aleš Just
Kateřina Šantorová
Libor Vachek
Olga Vovsíková
 

Zanechat komentář

Loading...