Role v procesu výroby

Domů » Portfolio Items » Role v procesu výroby

Moje role v procesu výroby

Clock+Icon Moje role v procesu výroby je ucelený tréninkový program, který kombinuje rozvoj osobnostních předpokladů pro práci v týmu ve výrobních společnostech a zároveň schopnosti potřebné k navyšování kvality ve výrobě. Po celou dobu je trénink zaměřen na specifické dovednosti jako jsou osobní odpovědnost, iniciativa, proaktivita, spoluvytváření firemní kultury a identity, partnerství a vytváření pozitivních dohod.
Tento trénink je určen pro pracovníky, kteří jsou zapojeni do týmu ve výrobním procesu a pracovníky tyto týmy úzce podporující nebo ve výrobním procesu svými činnostmi navazující.
V tréninku se budeme věnovat primárně třem důležitým okruhům. Prvním je uvědomění si "Vlastní role ve výrobním procesu", podíváme se na emoční a sociální kompetence, motivaci a osobní odpovědnost. V druhém okruhu "Komunikace" se zaměříme na specifika komunikace v týmu, vyjednávání a vytváření dohod, pravidla a konflikt jako příležitost. Ve třetím okruhu "Týmové spolupráce a řízení kvality" projdeme práci s prioritami, hodnocení výkonu, pravidla předání zpětné vazby, sebeřízení a specifika výrobních firem a to vše v provazbě na kvalitu.  
tréninkový program "Moje role v procesu výroby""
Tréninkové moduly - obsah
Moje role ve výrobním procesu
Moje role ve výrobním procesu. Emoční a sociální kompetence. Motivace a sebemotivace. Osobní odpovědnost a vlastní iniciativa.
Komunikace, nástroj ke spolupráci
Komunikace v týmu. Konflikt jako příležitost pro rozvoj. Vyjednávání a vytváření funkčních dohod. Pravidla a jejich role ve výrobním procesu.
Týmová spolupráce, řízení kvality
Sebeřízení a práce s prioritami. Práce se zpětnou vazbou k výkonu. Pravidla práce v týmu. Spolupráce ve výrobním prostředí.
Výhody a přínosy tréninku pro účastníky
Účastník tohoto tréninkového programu:
Chápe svou roli ve výrobním procesu.
Aktivně navyšuje míru svého vlastního uvědomění.
Pracuje na svých oblastech rozvoje.
Vnímá kvalitu osobní odpovědnosti a její dopady v praxi.
Chápe vliv komunikace na kvalitu spolupráce.
Umí pracovat se zpětnou vazbou.
Aktivně hledá příležitosti ke zlepšení a vlastnímu rozvoji.
Umí používat nástroje pro efektivní řízení času.
Efektivně pracuje s prioritami.
Co je důležité
Sebelépe nastavený proces nemůže nahradit přínos jednotlivých lidí. Ti jsou to podstatnou ingrediencí, ti tvoří týmy v kterých se komunikuje, řeší konflikty, nastavují hranice a buduje se v nich týmová a potažmo firemní kultura. Vždycky to jsou lidé, kteří se pohybují na hřišti vymezeném procesem a oni rozhodují o kvalitě této hry.
Lektorské obsazení
Monika Just
Karel Štrouf
Marcela Molcarová
Luděk Šantora
Hana Havlová
Pavel Šlechta
Andrea Krchová
Aleš Just
Kateřina Šantorová
Libor Vachek
Olga Vovsíková
 

Zanechat komentář

Loading...