just4you není jen trénink, je to cesta ke změně, cesta k naplněnému způsobu života

 

just4you s.r.o. je mladá dynamická společnost zabývající se osobnostním rozvojem. Specializuje se na rozvoj emoční inteligence a jejího následného praktického využití v profesním a osobním životě. Propojujeme znalostní a dovednostní tréninky právě s postojovou rovinou, prací na svém sebeuvědomění a seberozvoji.

Společnost vznikla v roce 2010 jako volné sdružení lektorů s mnohaletou praxí v různých oborech. Zakládáme si na reálnosti využití nabytých znalostí z tréninků do reálného života. Naši lektoři to co přednáší, skutečně dlouhá léta i sami dělali a byli zodpovědní za výsledky své práce. V současnosti máme k dispozici velmi široký a zkušený tým lektorů a dokážeme řešit tréninkové potřeby ve všech typech organizací. Od výrobních firem po společnosti dodávajících služby, od nadnárodních korporací po neziskové organizace.

Enneagram sociální podtypy 93%
Prodejní dovednosti 91%
Leadership 97%
Prezentační dovednosti 94%
Emoční inteligence 95%

 

 * TOP 5 tréninků na základě zpětných vazeb od účastníků tréninků

Vedení společnosti
Monika Just
Majitelka a jednatelka společnosti
Zakladatelka a majitelka společnosti. Vede a řídí společnost lektorů, podílí se na klíčových rozhodnutích ve firmě, zastupuje společnost vůči třetím stranám. Přináší vize o strategickém směřování společnosti, zodpovídá za personalistiku.
Sledujte:
Luděk Šantora
Ředitel prodeje a marketingu
Ve společnosti je zodpovědný za obchodní a marketingovou strategii. Podílí se na přípravě a realizaci zakázek pro významné klienty a zodpovídá za obchodní výsledky společnosti. Podílí se na strategických rozhodnutích společnosti.
Sledujte:
Aleš Just
Manažer provozu, jednatel společnosti
Zodpovídá za chod společnosti po provozní stránce. Organizaci tréninkových aktivit, lektorské a technické zajištění, přípravu materiálů, webových stránek a sociálních médií. Podílí se na strategických rozhodnutích a zastupuje společnost vůči střetím stranám.
Sledujte:

 

VIZE, MISE A STRATEGIE SPOLEČNOSTI
Naše Mise
Budeme jedineční průvodci vzděláváním na Vaši cestě k vědomému a naplněnému způsobu života. Pomůžeme Vám získat potřebné znalosti a dosáhnout potřebné dovednosti. Podpoříme a rozvineme Vaše vnitřní kvality a “vědomý” způsob rozhodování.
Naše Strategie
Jdeme svou cestou a jsme inspirací pro ostatní.
Vize - Lidé
Respektujeme jedinečnost a originalitu každého člověka. Jednáme vždy férově a partnersky. Každý zákazník je pro nás důležitý.
Vize - Služby
Nabízíme a realizujeme služby s “vnitřní hodnotou”. Jsme si vědomi zodpovědnosti za doručení kvality.
Vize - Partneři
Jsme otevření spolupráci na partnerské úrovni. Poskytujeme platformu pro ostatní lidi, naším cílem je “spojovat” a “učit se navzájem”.
Vize - Komunita
Jsme součástí tohoto světa a cítíme i svou zodpovědnost. Činíme možné kroky ke zlepšení stavu věcí ve své komunitě.

 

Loading...