Náš tým

 

Seznamte se s našim týmem lektorů a spolupracovníků, kteří Vám budou k dispozici při plánování a realizaci vašich aktivit ve vzdělávání. Zde se o nich dozvíte něco nového. Proč dělají to, co dělají. Co dělají, když zrovna nic nedělají. A třeba i to, co by chtěli dělat.
Monika Just
Lektorka
Emoční inteligence, Enneagram, Dynamika skupin, Team building, Soft skills firemní vzdělávání, Change management, Dlouhodobé rekvalifikační kurzy.
Co o ni říkají kolegové a klienti
Přináší lidem do života spoustu energie, je motorem každé skupiny. Přichází stále s novými nápady, ráda kolem sebe buduje týmy stejně zapálených lidí a směřuje je k naplnění jejich snů. Má neuvěřitelný dar komunikovat s kýmkoliv, kdykoliv a na jakékoliv téma. Ráda potkává nové lidi a poznává nové situace. Je velmi zaměřená na emoční rovinu, velice dobře se v ní orientuje. Neustále hledá v lidech jejich skrytý potenciál a podporuje je v jejich růstu. Pokouší se hledat nové cesty, sleduje trendy v oboru. Je skutečnou inspirací pro lidi na cestě změny.
Kvalifikace, kompetence, zkušenosti
Za svou téměř 20 letou praxi má zkušenosti s prostředím malých, středních i nadnárodních společností jako je Raiffeisenbank nebo Telefónica O2. Mnoho let se věnovala obchodu a má zkušenosti s manažerskými pozicemi zaměřenými na vedení malých a středních týmů. Posledních 10 let se pohybuje ve vzdělávání a má bohatou praxi z oblasti personalistiky a také zkušennosti ze svého podnikání. Studovala procesy skupinové dynamiky a pracovala na mnoha projektech zaměřených na změnu firemní kultury. Je specialistou v oblasti emoční inteligence. Dokáže velmi citlivě vnímat potřeby pracovníků ve vztahu k požadavkům společnosti, kdy výsledkem je změna postoje a přístupu účastníků.
Co nejraději dělá

Má velmi ráda různorodé a pestré skupiny. Propojuje lidi a dává prostor pro vznik nových komunit, které se mohou vzájemně obohatit a inspirovat. Vytváří prostředí důvěry, kde mohou lidé bezpečně sdílet a hledat nové cesty. Momentálně se intenzivně věnuje trendům ve výchově dětí a hledání způsobů, které vedou k podpoření a rozvinutí vrozeného potenciálu dětí. Její nejnovější projekty jsou semináře a kempy, zaměřené na zdravé rodičovství. Má ráda všechny aktivity se svými dětmi, zvelebuje zahradu a ráda se jen tak prochází v lese. Její oblíbené sporty jsou jóga, snowboarding a plavání.

Sledujte na sociálních sítích:
Luděk Šantora
Lektor
Výkonnostní koučink jednotlivců, Leadership, Dlouhodobé rekvalifikační kurzy, Konzultace prodejních strategií a podnikatelských záměrů.
Co o něm říkají kolegové a klienti
Luděk je z pohledu mnoha lidí skutečný leader. Má v sobě vnitřní sílu a zároveň neskutečnou pokoru a laskavost. Vždy je tím, kdo je s lidmi a pro lidi, za vším hledá hlubší smysl. Má přirozenou autoritu a lidi ho pro jeho vlastnosti následují. Má dar je spojovat. Je zvyklý ze své bohaté praxe doručovat standardně vysoké výsledky, společně se svým týmem, ne přes svůj tým. Jeho strategií je konsensus nikoli kompromis. Každou změnu vnímá jako prostor pro vznik něčeho nového, jako prostor s někým se potkat, něco nového se naučit. Je to životní optimista a má lidem kolem sebe co nabídnout.
Kvalifikace, kompetence, zkušenosti
Přes dvacet let se pohybuje na manažerských a ředitelských pozicích ve velkých nadnárodních korporacích. Byl zodpovědný za divize s tisíci zaměstnanci a miliardovými obraty. Budoval přímé i nepřímé prodejní kanály, působil v logistice, obchodu a marketingu. Byl důležitou osobou při konvergenci společností Český Telecom a Eurotel Praha do vznikající společnosti Telefónica O2.
Co nejraději dělá
Od vysoké školy hraje aktivně florbal, momentálně je hráčem týmu veteránské ligy. V poslední době propadl kouzlu pravidelného běhání a opakovaně se účastní městských běhů. Svůj volný čas tráví nejraději s rodinou, ať už procházkami v lese nebo cestováním.
V současnosti se věnuje projektu otevření nového penzionu s rodinným pivovarem.

Sledujte na sociálních sítích:
Hanka Havlová
Lektorka
Trénink emoční inteigence, NLP koučink, Enneagram koučink, Leadership, Soft skills firemní vzdělávání, Council, Slaďování pracovního a rodinného života, Transformace stresu, Dlouhodobé rekvalifiační kurzy.
Co o ni říkají kolegové a klienti
Umí vytvořit v jakékoli skupině prostředí bezpečí, zájmu a otevřenosti. Vnímá potřeby skupiny i každého jednotlivce. Velký důraz klade na zkušenost, logickou provázanost a zakotvení pozitivní změny do praxe. Probouzí v lidech naději, odvahu, důvěru, chuť k učení a ke změně, respekt k jedinečnosti, vědomí dlouhodobých vizí, odpovědnost za sebe a za celek.
Používá techniky a nástroje klientům „na míru“, kreativně a s výsledkem. Jak řekl jeden z účastníků: „To vypadá pořád jako velká legrace, a pak se dějou zázraky.“
Kvalifikace, kompetence, zkušenosti
Specializuje se na propojení tří center inteligence – těla, emocí a mysli. Má dvanáctiletou zkušenost práce s emocemi a tělem, opřenou o domácí i zahraniční vzdělání v oboru koučinku, leadershipu, vzdělávání dospělých, psychologie, psychoterapie, neverbální komunikaci, práci s tělem, rituálem a minořádnými stavy vědomí. Působí v České republice i v zahraničí.
Ve firmách vede tréninky emoční inteligence, koučinku, enneagramu, leadership, NLP, transformaci stresu a práci s vizí. Pro veřejnost tvoří originální rozvojové programy na moři či u koní. Velkou pozornost věnuje budoucím generacím: vzdělávání rodičů a pedagogů, podpoře svobodného učení, práci s dětmi. Pořádá unikátní rodinné kempy.
S týmem a rodinou pracuje jako s bytostí. Z minulosti využívá patnáctileté zkušenosti z reklamy, marketingu, počítačové grafiky a publicistiky. Pracuje s pohybem, hudbou, divadlem, uměním.
Co nejraději dělá
Jejím největším zájmem je člověk. Jeho schopnost porozumět sobě, svým emocím, svému tělu, pracovat velmi prakticky se svými jedinečnými zdroji, být šťastný a zažívat životní naplnění a fungovat v rámci společenství. Takže tuto radost nachází i ve své práci s klienty, v osobních vztazích i sama se sebou. Naslouchá lidem a mluví s nimi. Tvoří, fotí, cestuje, objevuje. Tančí a toulá se v horách. Dále pokračuje ve studiu councilu, psychologie, neurobiologie, rituálů původních tradic.
Sledujte na sociálních sítích:
Karel Štrouf
Lektor
Výkonnostní koučink jednotlivců a skupin, Team building, Soft skills firemní vzdělávání, Dlouhodobé rekvalifikační kurzy.
Co o něm říkají kolegové a klienti
Vede lidi k dosahování výsledků. K tomu používá kombinaci tahu a tlaku – schopností vybudovat vzájemnou důvěru, nasloucháním, podporováním a vlastními zkušenostmi inspiruje lidi k hledání vlastních cest vedoucích k řešení. Důsledným lpěním na domluvených aktivitách je na těchto cestách udrží. V situacích, které se skupinami i jednotlivci řeší, se vždy snaží soustředit na nalezení toho, co je v dané problematice klíčové a má největší vliv na dosažení cíle. Na těchto tématech pak společně zkoumají možnosti a následně nastavují konkrétní kroky k dosažení stanoveného cíle. A těchto cílů dosahují.

Kvalifikace, kompetence, zkušenosti
Ve své práci vychází z kombinace tří zkušeností. Před dvaceti lety začal v prostředí obchodu jako prodejce telekomunikačních služeb a získal tak reálné znalosti o prodeji. Po pěti letech v “terénu” nastoupil na manažerskou dráhu. Ve společnosti UPC vedl malé a střední týmy obchodníků a podpůrné týmy. Od roku 2005 pro společnost Telefónica vybudoval a řídil prodejní kanál s více než 700 prodejci, manažery a podpůrnými týmy. Poté zúročil svůj několikaletý výcvik kouče a trenéra a ve společnosti O2 realizoval koncepci rozvoje obchodníků SMB. Jeho specializace je rozvoj obchodníků a obchodních manažerů.
Co nejraději dělá
Nejraději sleduje, jak jeho svěřenci dosahují a překonávají své stanovené mety. Když zahlédne v jejich očích záblesk nového nápadu, myšlenky a vnímá energii a odhodlání tyto myšlenky realizovat a dotáhnout do konce. Ve volných chvílích běhá a filosofuje s dospívajícími dcerami.
Sledujte na sociálních sítích:
Andrea Krchová
Lektorka
Personalistika, Assessment a Development Centra, Publicistika, Genderová témata.
Co o ni říkají kolegové a klienti
Přináší do situací širší pohled, který nás učí vidět lidské odlišnosti a chápat, proč lidé dělají, co dělají. Zastává hluboké morální hodnoty a dbá na to, aby tyto hodnoty byly zachovány. Respektujícím způsobem pracuje s názory a právy menšin. Dokáže mistrně vyvažovat pracovní a rodinný balanc. Vidí potenciál jednotlivce a umí ho nasměrovat, pomocí zkušenostních prožitků, k dalšímu rozvoji či uplatnění v oboru. Ráda přichází s inovativními nápady, jak posouvat věci ke zdokonalení.
Kvalifikace, kompetence, zkušenosti
Má zkušenosti z akademického a neziskového sektoru. Pracovala jako výzkumnice a lektorka, vede výzkumné projekty, kde neustále zdokonaluje svou schopnost dobře se ptát, empaticky reagovat a získat tak potřebné informace pro další práci se skupinou nebo s individuálním klientem. Absolvovala řadu zahraničních stáží, kde měla možnost sledovat moderní trendy ve vzdělávání. Rozvoj prostřednictvím sebezkušenosti je pro ni klíčovým tématem vzdělávání.
Ze své výzkumné praxe těží zejména v momentě, kdy velmi citlivě a přesně získává informace o potřebách svých klientů. Umí naslouchat zadání a vhodně reagovat na změny, které se v seminářích odehrávají.
Co nejraději dělá
Ráda pracuje s lidmi, kteří v životě překonali řadu překážek a stále jsou odhodlaní poznávat a rozvíjet se. Na svých seminářích se ráda nechává inspirovat zkušenostmi lidí z celého světa, propojuje jejich životy a nechává je, aby si tak lekci tvořili sami. Baví ji sledovat AHA momenty, které klienti zažívají při sebezkušenostních aktivitách. V současnosti se zabývá genderovými tématy ve vzdělávání, rovnými příležitostmi a slaďováním profesního a rodinného života. Ráda čte, učí se a poznává. Cvičí jógu, zpívá a miluje barokní hudbu.
Sledujte na sociálních sítích:
Libor Vachek
Lektor
Soft Skills kurzy, Výkonový a “life” koučink jednotlivců a skupin, Vzdělávací projekty sales a customer care, On the Job Training, Dlouhodobé rekvalifikační kurzy, Assessment a Development Centra
Co o něm říkají kolegové a klienti
Libora popisují kolegové jako dynamického introverta. Tato povahová charakteristika Libora předurčuje k jeho životnímu poslání a to hledání cest, které vedou k cíli. Má vrozenou schopnost naslouchat. Nezabývá se tolik myšlenkami PROČ, ale JAK věci dělat jinak. Jeho oblíbenou větou je – “vraťte se do svého dětství a tam se inspirujte”. Má rád humor a je vyznavačem toho, že zážitkem si lidé více pamatují.
Kvalifikace, kompetence, zkušenosti
Přes 20 let praxe v malých, středních a korporátních společnostech – Eurotel, Telefónica O2, Chance a Santé. Pozice – obchodní, lektorské  a manažerské. Poslední 2 roky se věnuje lektorské činnosti v prostředí obchodu a call center. Je absolvoventem systému results koučinku.
Co nejraději dělá
V současné době pracuje na dvou projektech adaptability nových zaměstnanců a mentoringu manažerů prodeje. Libor rád vidí přímo dopady své práce v praxi a proto pracuje projektově a koncepčně. Ve volném čase aktivně odpočívá pod vodou při potápění, baví ho hokej a četba knih.
Sledujte na sociálních sítích:
Kateřina Šantorová
Lektorka
Dlouhodobé rekvalifikační kurzy, Soft skills firemní vzdělávání – specialista na prodej Klíčovým zákazníkům a Call Centra, Assessment a Development Centra
Co o ni říkají kolegové a klienti
Narodila se pro obchod. Pokud věří tomu, co prodává, je neodmítnutelná. Má dar v klientovi vytvářet nákupní potřebu. Umí najít argument, proč u ní nakoupit a navíc velmi přirozenou cestou. Je vynikajícím řečníkem a do svého vyprávění / prodeje vždy zapracuje svojí zkušenost, která Vás přesvědčí. Je strhující osobností.
Kvalifikace, kompetence, zkušenosti
Svůj obchodní talent uplatňuje v různých oborech podnikání již 18 let. Začínala jako prodejce zájezdů v cestovní kanceláři, 13 let patřila mezi nejlepší obchodníky Eurotelu, resp. Telefonicy O2. V průběhu mateřské dovolené získala zajímavou zkušenost s prodejem product placementu a produkční prací pro divácky úspěšný celovečerní film. V současné době se aktivně věnuje obchodu a marketingu ve foto světě. Prodává reklamní prostor na webu, vyjednává strategická partnerství a podílí se na organizování celorepublikového Setkání fotografů.
Co nejraději dělá
Fascinuje jí svět fotografie. Ráda se na svět dívá skrze objektiv a prostřednictvím svého fotoaparátu dělá lidem ve svém okolí radost. V současné době má na starost obchod a marketing ve fotografickém internetovém magazínu a fotoškole, čímž se jí podařilo propojit jejího největšího koníčka s prací.
Její velkou vášní je jídlo. Zajímá jí vše na téma gastronomie, nakupuje nové kuchařky, odebírá časopisy, zajímá se o výživové hodnoty potravin, vaří, ale nejraději ze všeho jídlo ochutnává a objevuje nové restaurace, kde to s jídlem myslí vážně.
S manželem a se svými malými dětmi nejraději cestuje a sportuje.

Sledujte na sociálních sítích:
Aleš Just
Lektor
Team building, Dlouhodobé rekvalifikační kurzy, Assessment a Development Centra, On the Job Training.
Co o něm říkají kolegové a klienti
Klidná síla. Rád sedí a poslouchá, mapuje situaci a vnímá co se kolem něj děje. Dívá se na věci, lidi, vztahy a všechno ostatní z nadhledu a z více úhlů pohledu, má dar empatie. Neřeší věci silou. Rád spojuje lidi, kteří jsou ochotni pracovat a hledat společná řešení. Nejraději přichází s jednoduchým a přímým řešením situace, dělá věci jednoduše a srozumitelně. Fandí svému klubu, i když zrovna nevyhrává. Když vyhrává, tak je tiše šťastný. Pro mnoho lidí, které během své profesní kariéry potkal, zůstává nadále velkou inspirací.
Kvalifikace, kompetence, zkušenosti
Za 22 let prošel přes různé obchodní, lektorské a manažerské pozice ve velkých společnostech jako jsou Spolchemie, VA TECH, Johnson & Johnson, Eurotel Praha a Telefónica O2. V současné době se věnuje lektorské činnosti a je ve vedení dvou společností. Má zkušennosti s řízením malých i velkých týmů s různým zaměřením, za svou praxi vedl více než 10.000 prodejních rozhovorů. Velice dobře se orientuje v přímých prodejních kanálech. Během svého působení se zaměřoval na telentmanagement a úspěšně pomáhal svým kolegům plnit si jejich profesní sny.
Co nejraději dělá
Pouští se s velkou chutí do projektů, u kterých se musí něco nového naučit. Mezi jeho poslední projekty patří výroba nábytku z použitých palet, stavba stromodomu pro děti a experimentátorský chov drůbeže. Mezi virtuálními projekty je pak osvojení si schopnosti částečně pracovat s makry a ovládnutí redakčního systému Word Press. A mezi oblíbené projekty určitě patří vaření vlastních pivních speciálů a pečení nejlepších cheesecaků široko daleko. Relaxuje jízdou na motorce, brouzdáním po internetu a lenošením, jeho oblíbené sporty jsou nohejbal, kulečník a šipky.
Sledujte na sociálních sítích:
Marcela Molcarová
Lektorka
LNP koučink, Assessment a Development Centra, Dlouhodobé rekvalifikační kurzy, Soft skills firemní vzdělávání.
Co o ni říkají kolegové a klienti
Marcela přináší do týmů a situací pozitivní energii a  má velké nasazení hledat funkční řešení. Zároveň svým příkladem motivuje lidi kolem sebe, že ji následují a chtějí v životě a ve svém přístupu hledat nové cesty. Vyniká citlivým přístupem k potřebám jednotlivých klientů. Je vždy ochotná pomoci a věnovat dostatek času a energie, aby se klient či jednotliví účastníci cítili komfortně. Je rozená obchodnice, vždy komunikuje vhodným stylem a používá vyjednávací techniky, které vedou k dosažení partnerských a dlouhodobých vztahů.  
Kvalifikace, kompetence, zkušenosti
Za svých téměř 20 let praxe má zkušenost s budováním a vedením prodejních týmů. Pracovala v nadnárodních společnostech na manažerských pozicích. V oblasti vzdělávání a personalistiky se pohybuje už více než 7 let.  Má vystudovaný obor řízení lidských zdrojů a vzdělávací program na obchodní dovednosti a leadership, certifikovaný program pro lektory a kouče v NLP přístupu.
Co nejraději dělá
Marcela ráda vytváří a realizuje koncepce vzdělávacích programů pro obchodníky, šitých na míru dle specifických potřeb jednotlivých klientů. Zároveň se podílí na vyhodnocování efektivnosti vzdělávacích akcí a jejich reálného dopadu do praxe. Ráda se podílí na outdoorových aktivitách na podporu budování týmové synergie a navýšení vědomí jednotlivců. Ve svém volném čase ráda sportuje se svou rodinou, věnuje se běhání, cyklistice a procházkám se psem.
Sledujte na sociálních sítích:
Pavel Šlechta
Lektor
Dlouhodobé rekvalifikační kurzy, Assessment a Development Centra, On the Job Training.
Co o něm říkají kolegové a klienti
Dokáže navodit pohodovou atmosféru. Je to pozitivní a férový hráč. Pomáhá jednotlivcům i skupinám s definicí očekávání i stanovení cílů. V rámci školení umí získat maximum informací od účastníků a zapojit je do probíraného tématu, a to zejména formou otázek a hraní rolí. Pracuje s vnitřní motivací a postojem. Účastníci na něm oceňují jeho nadhled i životní a pracovní zkušenosti. Je to praktik tělem i duší.
Kvalifikace, kompetence, zkušenosti
Využívá své letité zkušenosti z obchodu, vedení lidí i vzdělávání. Zároveň má mnohaleté zkušenosti z oblasti rozvoje zaměstnanců ve středně velkých a nadnárodních společnostech. Nyní tři roky vykonává činnost jako lektor a finanční konzultant. Jeho lektorská činnost je zaměřena zejména na prodejní dovednosti pro prodejce, obchodníky a operátory. Dále se věnuje manažerským dovednostem a komunikací pro všechny typy účastníků. Jeho specializací je vzdělávání formou On the job trainingu, což obnáší hodnocení a zpětnou vazbu účastníkovi v jeho reálném prostředí.
Co nejraději dělá
Stále ho baví obchod a hledání nových cest, jak dosáhnout úspěchu. Ve volném čase se věnuje své rodině a psovi, se kterým chodí na cvičák. Ze sportu hraje rekreačně hokej a tenis. Ve svém bydlišti je členem místního ochotnického divadla.
Sledujte na sociálních sítích:
Olga Vovsíková
Manažerka prodeje a řízení vztahů s klíčovými zákazníky
Prodej a realizace zakázek, prodejní servis a operativa, odpovědnost za jednání a uzavírání smluv s KA klienty.
Co o ni říkají kolegové a klienti
Pro mnohé je inspirací, že každá situace dokonce i ta zdánlivě nepřekonatelná, má své řešení. V jejím životě platí, že neexistují špatná rozhodnutí, protože každé rozhodnutí nás něco učí a posune nás v životě zase o kus dál. Je hnací silou pro mnoho skupin. Neustále hledá nová a kreativní řešení. Umí velmi dobře pracovat se změnou a motivuje lidi kolem, aby se nebáli hledat nové cesty ve svém životě. Ráda startuje nové projekty s lidmi, kteří na sobě chtějí pracovat. Vybudovala několik úspěšných prodejních týmů. Věří v lidský potenciál a krásu každého jedince. Podtrhuje lidskou jedinečnost a učí lidi kolem sebe přijímat se takový jaký je.
Kvalifikace, kompetence, zkušenosti
Má přes dvacet let praxe v prostředí vzdělávání a zároveň mnohaletou manažerskou praxi s budováním a vedením prodejních týmů. Umí pracovat s mnoha typy prodejných situací, od pořádání promo akcí na podporu prodeje až po prodej služeb klíčovým zákazníkům. Je absolventka vzdělávacích programů zaměřených na prodej a leadership.
Co nejraději dělá
Nejraději pracuje na projektech, které mají ucelenou koncepci. Spolu se zadavatelem projektu hledá nové cesty, jak dosáhnout efektivních výsledků. Má ráda individuální přístup, který umožňuje intenzivní spolupráci a koučujícím přístupem vede lidi k hledání a naplnění vlastních snů a cílů. Ráda pracuje s ženskou energií a učí ženy objevovat svou krásu. Ve volném čase se v létě věnuje zahradě a v zimě ráda lyžuje v alpských střediscích.
Sledujte na sociálních sítích:
Loading...