Assessment Centrum

Clock+Icon

Assessment Centrum je optimální nástroj pro výběr nejvhodnějších kandidátů na volné pozice. Metoda je založena na detailním pozorování uchazečů v předem definovaných modelových situacích a případových studií. Za využití vhodné psychodiagnostiky, osobnostního testování a pozorování.

Tato metoda výběru zaměstnanců je vhodná pro všechny typy společností a organizací.  Oproti jiným metodám eliminuje chybovost a tedy šetří značné zdroje a přináší snadnější zapracování a loajalitu zaměstnanců. 

Porovnáním předvedených znalostí, schopností a sociálních dovedností předvedených uchazeči a zadavatelem definovanými kompetencemi nezbytnými pro výkon konkrétní volné pracovní pozice je následně doporučen nejvhodnější kandidát. Pozorování je víceúrovňové a je zajištěno týmem zkušených pozorovatelů. Pro každou pozici je vybrán nejvhodnější typ modelových situací tak, aby bylo přesné zaměření na definované kvality a kompetence.
 
 

Příklad AC na pozici “Obchodní zástupce”
Čtyřkolový proces výběru
První kolo
Představení účastníka v předem definované struktuře.
Odprezentování jednoduchého tématu před skupinou.
Prezentace bez přípravy na vylosované téma s omezeným časem.
Samostatná práce, zpracování informací.
Druhé kolo
Modelová situace zaměřená na prodej.
Diagnostika týmové role.
Modelová situace zaměřená na poprodejní servis.
Třetí kolo
Diagostika motivace.
Samostatná práce – práce s materiály.
Panelový rozhovor.
Čtvrté kolo
Závěrečné interview s vybranými kandidáty.
Doporučení pro zaměstnavatele.
Případná zpětná vazba pro účastníky.
Výhody a přínosy Assessment Centra
Assessment Centrum má oproti jiným metodám či formám náboru řadu výhod a přináší zaměstnavateli tyto benefity:

Komplexní náhled do kvalit jednotlivých uchazečů.
Okamžité porovnání všech uchazečů teď a tady.
Hodnocení nezaujatými odborníky.
Pozorování interakcí mezi uchazeči.
Kvalitní psychodiagnostika.
Vysoce pravděpodobné odhalení “hraní role ideálního kandidáta”.
Možnost modelovat výběrové řízení na míru.
Snížení fluktuace a tedy úsporu zdrojů – finance, čas, lidské zdroje.
Výstup v podobě doporučení kandidáta a jeho následného rozvoje.
Co je důležité
Opravdu důležité je při hledání nových zaměstnanců nehodnotit jen jejich odbornou způsobilost, ale důsledně se zaměřit také na jejich lidské kvality – tedy emoční inteligenci. Budou členy týmu, budou součástí firemní kultury, budou komunikovat, budou v interakci s ostatními zaměstnanci.

Lektorské obsazení
Monika Just
Karel Štrouf
Marcela Molcarová
Luděk Šantora
Hana Havlová
Pavel Šlechta
Andrea Krchová
Aleš Just
Kateřina Šantorová
Libor Vachek
Olga Vovsíková

 

Zanechat komentář

Loading...