Development Centrum

dc2

Development Centrum je rozvojový nástroj pro zjištění skutečného potenciálu vašich stávajících zaměstnanců. Metoda je založena na měření, sledování a porovnávání předvedených výkonů a hodnot, identifikaci silných stránek a také oblastí rozvoje.

Tato metoda je vhodná pro všechny typy společností a organizací. Lze měřit stávající i nově vytvořené týmy, rovněž tak i jednotlivce zastávající v organizaci klíčovou roli. Každý zaměstnanec se po určitém čase dostane do stereotypu a své kvality začne uplatňovat rutinně. V tento okamžik je vhodné se podívat kam až se může posouvat, jaký je jeho skutečný potenciál a kde má třeba své slepé místo.

V rámci Development Centra je pozusován každý hodnocený aspekt na několika odlišných modelových situacích či případových studiích. Zároveň je prováděna přesná psychodiagnstika, kompetenční a osobnostní testování. Každý účastník je hodnocen týmem hodnotitelů a výstupem je obsáhlá tištěná zpráva se sumarizací zjištění a doporučení následujících rozvojových aktivit. Samozřejmou součástí je rovněž individuální předání zpětné vazby účastníkům.
 
 

Příklad DC na pozici “Brand Store Manager”
Proces realizace
Zadání
Definice cílů DC společně se zadavatelem.
Popsání aktuání situace v organizaci.
Revize “job description”.
Příprava organizačního zabezpečení.
Vytvoření kompetenčního modelu hodnocení.
Výběr a vyškolení hodnotitelů.
Definice a spuštění komunikace.
Realizace
Modelová situace zaměřená na hodnocení pracovního výkonu.
Diagnostika týmové role.
Modelová situace zaměřená na komunikační a prezentační dovednosti.
Osobnostní testy.
Test práce ve stresových podmínkách.
Řešení týmového úkolu.
Modelová situace zaměřená na personalistiku (nábor/ukončení).
Samostatná práce na téma motivace.
Vyhodnocení
Srovnání a rozbor individuálních pozorování všech hodnotitelů.
Zpracování výsledné zpětné vazby pro zadavatele.
Zpracování individuální zprávy pro účastníky a zadavatele.
One to One pohovory s účastníky.
Výhody a přínosy Development Centra
Development Centrum přináší zaměstnavateli a účastníkům tyto benefity:

Komplexní hodnocení jednotlivých uchazečů.
Srovnání aktuální kompetence s potřebnou kvalifikací.
Hodnocení týmem zkušených odborníků.
Vícenásobné měření jedné kompetence nezávyslými nástroji.
Osobností a výkonnostní testy, psychodiagnostika.
Práce s talenty.
Konkrétní doporučení v písemné zprávě pro zadavatele i účastníka
Zvýšení loajality a zapojení zaměstnanců.
Definice silných stránek a rozvojových oblastí.
Co je důležité
Development Centrum je příežitost pro růst jednotlivců, týmů a celých organizací. Je to přesný popis kde zrovna jste, jaký ještě máte potenciál – tedy kam až můžete dojít a také mapa – kudy se máte vydat. Tento nástroj je dobré takto vnímat, prezentovat a hlavně používat.

Lektorské obsazení
Monika Just
Karel Štrouf
Marcela Molcarová
Luděk Šantora
Hana Havlová
Pavel Šlechta
Andrea Krchová
Aleš Just
Kateřina Šantorová
Libor Vachek
Olga Vovsíková

 

Zanechat komentář

Loading...