Enneagram – Panelové rozhovory

ENNEAGRAM22

Panelové rozhovory jsou nejefektivnějším a nejstarším nástrojem učení Enneagramu. Hovory jsou vedeny moderátorem s lidmi stejného ennea typu, kteří se chtějí podělit s ostatními o své prožitky, motivy jednání, reakce na obvyklé podněty a řešení životních situací.

Trénink je určen pro širokou cílovou skupinu, pro kohokoli, kdo chce pracovat na svém seberozvoji a činnit v životě vědomá rozhodnutí.  

Osobní příběhy jsou vždy vyprávěny samotnými účastníky z jejich úhlu pohledu a jsou velmi důležitou a zároveň jedinečnou příležitostí pochopit daný typ. V průběhu dvou dnů projdeme postupně všech devět ennea typů, od oblasti břicha, přes oblast srdce, až po oblast hlavy. Na každý ennea typ je vyhrazen dostatečný čas a na konci každého panelu je k dispozici prostor pro dotazy z publika.
 
 

Detail kurzu
Jak může být trénink připraven
Obsah tréninku
Základní popis struktury osobnosti
Historie a současnost Enneagramu
Enneagram jako systém, principy a zákonitosti
Typ, podtyp, bod stresu a rozvoje, křídlo, centrum
Jednotlivé základní strategie – Typy 1-9
Doporučení jak postupovat v seberozvoji
Metodika
Výklad teorie prezentační formou
Storytelling – vysvětlení teorie na příkladech ze života
Skupinové sdílení
Řízená diskuse
Výstupy v tištěné formě
Cíle tréninku
Každý si odnese jen to, co si chce odnést. Po absolvování tohoto základního semináře účastník:

Chápe základní principy struktury osobnosti
Zná základní charakteristiku devíti strategií
Je schopen identifikovat některé osoby s typem
Rámcově identifikuje svůj typ – osobní strategii
Má nástroje pro sebepozorování a upřesňování svého typu
Zná historii, vývoj a současné směry enneagramu
Orientuje se v používání enneagramu jako nástroje seberozvoje
Je připraven nastartovat svůj seberozvoj
Co je důležité
Správné určení svého typu – používané strategie – je nezbytné pro nasměrování na správnou cestu seberozvoje. Nespěchejte s určením vlastního typu, dejte si čas na pozorování. Ptejte se ostatních lidí kolem sebe, jak Vás vidí. Ptejte se sami sebe, co Vás konkrétně motivuje k jednotlivým činům či rozhodnutím. Enneagram je jako mapa. Pakliže jste v Holní Lhotě, nutně potřebujete mít správnou mapu Horní Lhoty. Mapa Dolní Lhoty má možná také ulici s názvem Nová, ale k cíli Vás nedovede…
Lektorské obsazení
Monika Just
Karel Štrouf
Marcela Molcarová
Luděk Šantora
Hana Havlová
Pavel Šlechta
Andrea Krchová
Aleš Just
Kateřina Šantorová
Libor Vachek
Olga Vovsíková

 

Zanechat komentář

Loading...