Kariérní poradenství

kariera 2
Každý pracující člověk ať vědomě či nevědomě buduje svou profesní kariéru. Je to svébytná disciplína, která má svá specifika, pravidla a zákonitosti. Kariéru můžete tvořit sami čistě intuitivně a spolehnout se na své instinkty a vrozené predispozice, nebo můžete vyzkoušet mnohem jistější a pohodlnější cestu s průvodcem a tím je váš osobní karierní poradce.

Karierní poradenství je určeno pro lidi hledající vhodné povolání na základě svých schopností a talentů, nebo zvažují zásadní změnu ve své kariéře. Ať změnu pozice v horizontálním či vertikálním směru, nebo i celkovou změnu oboru či pozice svého zaměření. Rovněž se zabývá tzv. restartem kariéry, realizací změn a zvládáním obtížných pracovních situací.

Karierní poradenství se zaměřuje na zvládnutí důležitých milníků v kariéře s přihlédnutím na emoční a sociální kompetence, znalosti a dovednosti jednotlivce, vnitřní a vnější motivaci. Každý člověk má svůj potenciál a karierní poradce je schopen tento potenciál společně s vámi objevit a je schopen vás nasměrovat na správnou profesní dráhu.
 

Detail
Z jakých modulů může být trénink pro vás připraven
Volba a výběr povolání
Čemu se skutečně věnovat?
Jak na to jít správně?
Mám na to?
Bude mě to bavit?
Uživí mě to?
Jaký je můj talent?
Co mě dělá v životě šťastným?
Mám riskovat nebo se držet zpátky?
Jaký je můj životní styl?
Změna v kariéře
Vhodné strategie pro různá výběrová řízení.
Přechod mezi různými obory či pozicemi zaměření.
Nastartování a dlouhodobé udržení změny.
Sebemotivace a boj se syndromem vyhoření.
Návrat do pracovního procesu.
Adaptace absolventů.
Řízení a plánování vlastní kariéry.
Motivace, podpora a hodnocení podřízených zaměstnanců.
Zvládání obtížných a důležitých pracovních situací.
Nové situace, činnosti a role.
Osobní změna jako základ úspěchu.

Cíle
Cílem poradenství je:

Pomoci zorientovat se a dělat optimální vědomá rozhodnutí.
Najít a využít plně potenciál.
Naučit techniky práce na své kariéře.
Zjednodušit rozhodování ve složitých situacích.
Zvýšení osobní produktivity.
Dosažení rovnováhy mezi profesním a soukromým životem.
Nalezení silných stránek a talentů.
Eliminace nedostatků a práce na sobě.
Získání osvědšených návyků.
Lepší zvládání pracovního stresu a vypětí.
Převzetí zodpovědnosti za svou kariéru.
Co je důležité
Při hledání ideální profese nezapomeňte na splnění tří důležitých podmínek. 
1) musí vás to bavit, aby jste v tom byli šťastní a vydrželi v tom  
2) musíte v tom být dobří, aby to mělo nějaký smysl  
3) musí vám to někdo dobře zaplatit, abyste dostali za svůj výkon akekvátní protihodnotu
Lektorské obsazení
Monika Just
Karel Štrouf
Marcela Molcarová
Luděk Šantora
Hana Havlová
Pavel Šlechta
Andrea Krchová
Aleš Just
Kateřina Šantorová
Libor Vachek
Olga Vovsílová

 

Zanechat komentář

Loading...