Prezentační dovednosti

shutterstock_54890824-1024x738
Mít dobré Prezentační dovednosti patří v dnešní době k nezbytnému vybavení každého úspěšného člověka. Na tomto kurzu se naučíte jak prezentovat své myšlenky jasně a zapomatovatelně, ve struktuře a přitom jedinečně.

Trénink je určen pro zaměstnance vedoucí své týmy lidí nebo kooperující s ostatními týmy či jejich členy a také zaměstnance často komunikující s třetími stranami. Pro lidi, kteří při své práci často prezentují výsledky práce, obchodní výsledky, plány, myšlenky, sdělují ostatním cíle, vize a strategie. Trénink je zaměřen především na zaměstnance na manažerských a obchodních pozicích.

Prezentační dovednosti patří mezi tzv. soft skills, tedy měkké dovednosti. Každý jedinec má přirozený talent k tomu, aby sděloval své myšlenky ostatním lidem kolem sebe. Každý talent dokážete rozvíjet pravidelným cvičením, používáním osvědčených technik a také přebíráním úspěšných postupů od lidí, kteří se stali vzory pro ostatní ve svém oboru. Prezentační dovednosti jsou disciplínou, která se dá velmi dobře rozvíjet a velice rychle dokážete sledovat pokroky při zapojení různých technik.
 
 

Detail kurzu
Z jakých modulů může být trénink pro vás připraven
Obsah tréninku
Jaký jsem prezentátor?
Co prezentuji?
Jaké mám k dispozici techniky?
Jaké jsou mé zdroje?
Kdo je mé publikum?
Co je vlastně důležité, abych řekl?
Jak si zajistím, aby mě poslouchali?
Co mám dělat se svým tělěm?
Jak na trému?
Jak se mám připravit?
Jaké budou výstupy?
Jaký si mám vybrat ice break?
Jak se mám správně rozloučit s publikem?
Metodika
Výklad teorie prezentační formou.
Storytelling – vysvětlení teorie na příkladech z profesního života.
Nácvik modelových situací.
Skupinové sdílení.
Řízená diskuse.
Videotrénink.
Samostatná práce na dané téma.
Work shop.
Ukázky prezentací.
Cíle tréninku
Cílem tohoto tréninku je naučit účastníky:

Být optimálně připraven na každou prezentaci.
Umět realizovat prezentaci “produktu”, “služby” a “obchodních výsledků”
Znát a vhodně používat strukturu prezentace.
Přizpůsobit prezentaci cílovým posluchačům.
Vypointovat a vygradovat prezentaci tak, aby si ji posluchači zapamatovali.
Umět pracovat se svým potenciálem.
Najít své silné stránky v prezentaci a upevnit je.
Vědět o svých slabých stránkách a eliminovat je.
Oživit prezentaci interakcí s publikem a používat ice breaky.
Umět vhodně reagovat na dotazy a připomínky.
Pracovat se svým tělem, dechem, tempem, dynamikou.
Pracovat se svou trémou a využívat svůj potenciál.
Říkat svůj příběh metodou storytelingu.
Optimálně využívat dostupnou techniku.
Jak jednoduše a účinně na prezentaci v Power Pointu.
Odpovídat na dotazy, na které neznáme odpověď.
Působit uvolněně a spontánně.
Umět improvizovat v nepřipravených a neočekávaných situacích.
Co je důležité
Nikdy nepřestávejte pracovat na zdokonalování svých prezentačních dovedností. V tomto případě je píle důležitější než talent. Využijte každé možnosti prezentovat k tomu, abyste si vyzkoušeli nové věci a zároveň si zafixovali návyky, které se vám osvědčili.
Lektorské obsazení
Monika Just
Karel Štrouf
Marcela Molcarová
Luděk Šantora
Hana Havlová
Pavel Šlechta
Andrea Krchová
Aleš Just
Kateřina Šantorová
Libor Vachek
Olga Vovsílová

 

Zanechat komentář

Loading...