Vybrané reference

Firemní zákazníci
Dr. Ing. Jan Mikula, MBA
jednatel ve společnosti CHRIST CAR WASH s.r.o.
Společnost se zabývá výrobou zařízení a linek pro mytí dopravních prostředků, dceřiná společnost německé Otto Christ AG, zaměstnává cca 350 zaměstnanců, roční obrat přes 900 mil.Kč
Naše společnost se již řadu let intenzívně zabývá modernizací, štíhlou výrobou a zvyšováním produktivity práce a celkové úrovně firmy. Spolupracujeme úzce a dlouhodobě s firmou just4you, která pro nás zajišťuje školení pro naše zaměstnance ve výrobě i pro vedení firmy. Velmi oceňujeme individuální přístup, který školitelé jednotlivým zaměstnancům či úkolům věnují. Řešení navrhovaná firmou just4you jsou šitá na míru našim potřebám a požadavkům.

Výsledky společné práce jsou viditelné jak v nastavení pravidel, tak i v celkové kultuře firmy. Poznatky v oblasti personalistiky či v měkkých dovednostech jsme schopni používat v každodenní praxi. Velmi nadstandardní je detailní znalost našeho prostředí a potřeb pro další rozvoj a jejich zohlednění při návrhu dalšího vzdělávání a rozvoje.

Spolupráce s just4you je velkým přínosem pro naši firmu i pro naše zaměstnance.

Jan Mikula
Ing. Monika Vamberová
Manažerka programu a personalistiky ve společnosti iQLANDIA, o.p.s.
iQLANDIA je moderní science centrum s planetáriem. Hlavním cílem je popularizace vědy, a to zábavnou a nenásilnou formou. Science centrum disponuje stovkami interaktivních exponátů a mnoha programy plnými experimentů pro školy i veřejnost. Společnost vznikla v roce 2004, zaměstnává kolem stovky zaměstnanců, roční obrat činí téměř 80 MIO. Společnost je držitelem několika cen za popularizaci vědy jako jsou SCIAP AV ČR, Science on Stage, ocenění České fyzikální společnosti za popularizaci fyziky a mnoho dalších.
Se společností just4you spolupracujeme poměrně krátkou dobu, ale o to intenzivněji. Na jaře 2015 jsme hledali školitele, kteří by naučili naše prvoliniové pracovníky, jak na to, aby návštěvníci, kteří zavítají do našeho science centra, odcházeli spokojeni, usměvaví a rádi se k nám vraceli. Oslovili jsme několik firem, ale již po prvním jednání s just4you bylo rozhodnuto. Proběhlo několik dní intenzivních kurzů. Zprvu jsme očekávali klasickou, lehce nudnou prezentaci na známá témata s předem jasnými a stokrát omletými principy. Ale kdepak! Již po půlhodině se tváře účastníků rozjasnily a všichni začali nadšeně spolupracovat a diskutovat. Určitě si odnesli mnoho zajímavých poznatků, mimo jiné i ten, že vše začíná od každého z nás.

Na tuto spolupráci jsme navázali dalšími školeními na téma osobního rozvoje. Účastníci kurzů považují výkon lektorky za netradiční, originální, otevřený, lidský, individuální i partnerský. Atmosféra kurzu by se dala vyjádřit slovy: Všichni jsme teď tady na jedné lodi a buďme k sobě upřímní a féroví. To nejsou bláboly, které vyčtete v učebnicích, ona skutečně rozumí tomu, co říká. Na modelových situacích, které vyžadují i velké herecké nadání, předvádí situace, které přináší život a s kterými se každý z nás setkává již od dětství.

Just4you se vždy zajímalo o to, jaký mělo školení dopad, přináší konkrétní návrhy, diskutuje o názorech. Cítíme, že mezi námi existuje opravdové partnerství.

Monika Vamberová
Ing. Tereza Mikšíková
Prezident AEGEE-Brno
AEGEE-Brno, Evropské fórum studentů, o. s. je občanské sdružení, které si klade za cíl podporu vzdělanostního, kulturního, jakož i osobního rozvoje svých členů a rozvoj mezinárodní spolupráce s podobnými organizacemi v zahraničí. AEGEE-Brno je odnoží stejnojmenné celoevropské organizace.

Se společností just4you spolupracujeme od jara 2015 a jsme ze spolupráce nadšeni. Pro naši Letní Univerzitu, které se účastnilo 30 studentů z více než 10 různých evropských zemí připravili na míru vynikající víkendový workshop na téma leadership. Jejich praktické hry a teorie doplněna příklady z praxe velice zaujaly naše účastníky. Workshop patřil mezi nejoblíbenější a nejzajímavější část celého jejich pobytu. Vážíme si také jejich zájmu pravidelně zdarma přednášet na studentských workshopech, které organizujeme. Téma skupinové dynamiky či emoční inteligence mělo vždy velký úspěch.

Společnost just4you vřele doporučujeme pro jejich individuální přístup, lidskost a schopnost navození příjemné atmosféry. Vážíme si jich pro obrovskou profesionalitu, zkušenosti, nadhled, ale především vzácnou vlastnost naladění se na skupinu a přizpůsobení workshopu vždy přímo na míru. Nad všemi těmito kvalitami chceme však vyzdvihnout to, že se jedná o báječné lidi, se kterými je radost spolupracovat a nechat se inspirovat novými podněty, které přináší.

Tereza Mikšíková
Michal Šedivý
Spolumajitel a jednatel společnosti Vinilstick s.r.o.
Společnost Vinilstick je od roku 2010 franchisovým partnerem společnosti O2 Czech Republic a.s. a provozuje síť prodejen pod značkou O2 a ORION.

V roce 2015 jsme se na základě referencí rozhodli oslovit společnost just4you s poptávkou realizace Assessment Centra. Objednávka zahrnovala kompletní přípravu výběrového řízení včetně přípravy náborového inzerátu na personálních webech a následné kontaktování kandidátů.

Assessment centrum bylo realizováno na velmi profesionální úrovni. Pozitivně vnímám již samotnou přípravu tohoto projektu, kdy jsem obdržel přesný scénář jednotlivých kroků AC a zároveň jsem byl pravidelně informován o aktuálních počtech a reakcích kandidátů. Samotné Assessment Centrum proběhlo přesně dle zadání naší společnosti a vedlo k úspěšnému podpisu pracovních smluv s vybranými kandidáty. Velkým benefitem pro mě bylo především vytvoření detailní osobnostní charakteristiky jednotlivých kandidátu na základě rozsáhlé diagnostiky, kterou uchazeči během AC prošli.

I díky této pozitivní zkušenosti jsme se rozhodli pro další spolupráci a v současné době intenzivně pracujeme na přípravě tréninkových programů zaměřených na prodejní a manažerské dovednosti pro naše zaměstnance.

Michal Šedivý
účastníci otevřených kurzů
To byl můj nejlepší trénink. Nejprve jsem se se společností just4you setkal v rámci firemního vzdělávání. Nyní pokračuji v rámci otevřených seminářů dále na svém rozvoji. Mohu všem jen doporučit.
František Hrabě, Plzeň
Jsem nadšená. Střetnutí s lektory just4you je opravdu jedinečné a stojí za to.
Anna Zemanová, Liberec
Děkuji, předčilo to mé očekávání. Jsem ráda, že jsem se zúčastnila a těším se na další pokračování v Brně.
Věra Janáčková, Brno
S enneagramem jsem se setkal poprvé před rokem a otevřel se přede mnou úplně nový svět vlastního poznání. Stal jsem se šťastnějším a pochopil jsem i jiné lidi v jejich chování. Bylo a stále je pro mě úžasné setkat se se stejným ennea typem – máme tolik společného ke sdílení! Velkou váhu na tomto úspěchu má i lektorka, je vždy připravená, vlídná, přesvědčivá a plná energie. A co víc! Člověk má hned pocit, ze je tady pro něho! 
Pavel Gottwald, Brno
 K enneagramu jsme se dostali na doporučení a jako pár jsme se zúčastnili semináře v Liberci. Seminář byl veden velice profesionálně, interaktivně a s velmi informativních obsahem od začátku do konce jsme tzv. „ hltali každé slovo “. Do vztahu nám to vneslo lepší poznání jeden druhého. Víme, jaké klady a jaká úskalí mají naše typy a můžeme s tím do budoucna dále pracovat, což bychom určitě chtěli.
Honza&Karolína, Liberec
S enneagramem jsem se poprvé setkala na otevřeném semináři v Dobřanech u Plzně. Školitelka byla úžasná, plná pozitivní, životní energie, kterou jsem nasávala plnými doušky a která mě dobíjela ještě dlouho. Jsem si jistá, že tato společnost pracuje skvěle a mohu všem doporučit.
Ladislava Hrabovská, Pláně

S firmou just4you a eneagramem jsem se seznámila na doporučení asi před rokem. Setkala jsem se s lidmi stejného eneagramového typu a později jsem se zúčastnila i firemního semináře. Úplně se mi změnil náhled na sebe sama ale i na druhé. Paní Monika Just vede své semináře velice profesionálně s osobním přístupem. Je plná nadšení a elánu. Projít tímto kurzem rozhodně stojí za to. Společnost vřele doporučuji všem, kteří se chtějí něco dozvědět o svém “já“, něco ve svém životě změnit a nechtějí se přitom nudit.

Štěpánka Zavoralová, Plzeň
Na semináři jsem se dozvěděl informace, které ovlivňují můj život. Udělal jsem nejlepší investici svého života. 
Radek Bajer, Říčany
letní universita
“Monika’s presence as a trainer and her knowledge about emotional awareness and social dynamics are outstanding. I would recommend her without hesitation for organizational workshops and trainings.”
Alexander| student of Tilburg University

 

Loading...